Päätöksenteko

Popmaakunnan valmistelua linjasivat johtoryhmä, poliittinen ohjausryhmä ja laaja seurantaryhmä. Johtoryhmässä oli uudistuksessa mukana olleiden organisaatioiden johtavia viranhaltijoita, poliittisessa seurantaryhmässä alueen politiikkoja ja laajassa seurantaryhmässä edellisten lisäksi edustajia esimerkiksi järjestöistä ja yksityiseltä sektorilta.

Jos lait olisi hyväksytty, johtoryhmä olisi lakannut ja väliaikainen valmistelutoimielin (vate) aloittanut toimintansa.

Laaja seurantaryhmä jäsenet -- 5.4.2019 asti

Varsinainen jäsen   Varajäsen
Anna-Leena Brax   Jarmo Nahkala
Paavo Ranua   Teija Myllylä
Pauliina Valkovirta   Raili Heikkilä
Leo Sauvola   Kalevi Tönkyrä
Leena Tiiro   Teijo Liedes
Riitta A. Tilus   Mauno Rahkola
Esko Valikainen   Heidi Pasanen
Sami Salmu   Hanna Halmeenpää
Antti Ollikainen   Seppo Heikkilä
Janne Halunen   Arto Hämäläinen
Tuomo Hänninen   Mika Määttä
Päivi Käkelä   Inka Hokkanen
Timo Flankkila   Antti Pekkala
Kari Ylönen   Leena Lehto
Kimmo Rantanen   Asko Laukkanen
Eino Jakkula   Jaana Ollakka
Juhani Alaranta   Esko Nivala
Arja Sarpola   Erkki Rahkola
Jarmo Vuolteenaho   Leena Vähäsöyrinki
Elise Pihlajaniemi   Hanne Kokko
Pekka Rahkola   Anne-Maria Sirviö
Risto Päkkilä   Jukka Kolmonen
Risto Kalliorinne   Hilkka Haaga
Kaisu Tuomi   Pia-Riitta Korvenheimo
Vesa Saarinen   Seppo Voutilainen
Esa Aalto   Jenni Pitko
Arja Suuronen   Julia Haaraniemi
Marja-Leena Kemppainen   Juha Pätsi
Tuula Kuukasjärvi   Paula Soronen
Matti Soronen   Pirkko Lintunen
Teija Mykkänen   Jorma Leskinen
Matti Leiviskä   Terhi Korsulainen
Liisa Lumijärvi   Sari Pekkala
Joni Lackström   Risto Heinonen
Pirkko Valtanen   Virpi Aho
Helena Kinnunen   Jouni Tilli
Mauno Jussila   Merja Haavisto
Vesa Koskela   Jukka Ruopsa
Toni Långström   Airi Juntunen
Vesa Turpeinen   Liisa Tyni
Minna Matinlauri   Tauno Uitto
Carina Läntinen   Pentti Tuovinen
Kaarina Malo   Hanna Karppinen
Kati Marjakangas   Kaisa Haapakoski
Iina Matikainen   Timo Ahvenainen
Arto Rautio    
Terttu Savolainen   Pirjo Mäkeläinen
Pertti Tikkanen   Toni Ahlqvist
Jouko Paaso   Ismo Kinnunen
Marjo Kolehmainen   Jussi Riikonen
Jari Tuovinen   Maria Juurikka
Helena Liimatainen   Esko Hassinen
Petri Kinnunen   Jorma Kurkinen
Matti Tyhtilä   Jouni Jyrinki
Arto Sorri   Eeva-Liisa Repo
Vesa Nuolioja   Maija-Liisa Tausta-Ojala
Mervi Lesonen   Pirjo Riehunkangas
Saara Pitkänen   Kim Nikula
Seppo Arvola   Paula Vahtola
Jari Tilus    
Teuvo Siikaluoma    
Juha Moilanen   Pertti Henttu
Pekka Niemelä   Jaana Pikkupeura
Marja-Leena Arffman   Elina Saine
Leena Aho   Markku Lahti

Poliittinen seurantaryhmä --- 5.4.2019 asti

Varsinainen jäsen   Varajäsen
Kyösti Oikarinen   Matias Ojalehto
Eija-Riitta Niinikoski   Raili Myllylä
Hemmo Heiskanen   Mari Kälkäjä
Liisa Kylmänen   Minna Matinlauri
Jukka Tikanmäki   Matti Leiviskä
Olli Kohonen   Anne Huotari
Tarja Ollanketo   Sari Janatuinen
Pekka Simonen   Jaakko Salovaara
Pirjo Sirviö   Virpi Jääskö
Satu Haapanen   Latekoe Lawson Hellu
Juha Vuorio   Tuomas Okkonen
Marja-Leena Kemppainen   Juha Pätsi

Johtoryhmä -- 12.3.2019 asti

Varsinainen jäsen   Varajäsen
Pauli Harju   Riitta Pitkänen
Jonas Liimatta   Petri Keränen
Maire Mäki   Pirjo Juntunen
Jarmo Haapanen   Mika Haverinen
Pirjo Lukkarila   Pia Peteri
Ilkka Luoma   Juha Korpelainen
Päivi Lauri   Jarmo Körkkö
Kirsti Ylitalo-Katajisto   Tapio Kangas
Hannu Kallunki   Mervi Koski
Tuomas Lohi   Merja Honkanen
Päivi Karikumpu   Antti-Jussi Vahteala
Jouko Manninen   Anne Sormunen
Maria Sorvisto   Jukka Puoskari

Kokousaikataulut

Esityslistat ja pöytäkirjat

Nämä sivut on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Tämä sivusto pidetään toistaiseksi avoinna, jotta kaikki valmistelun materiaali on avoimesti nähtävillä ja käytössä valmistelun dokumentointiin. Sivuston sisällöt arkistoidaan ja ne ovat käytössä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sivuja ei kuitenkaan enää kaikilta osin päivitetä.